BNL 2014-1 - Page 20

20 | BOUWENDNL | Februari 2014 | thema | financiën Tekst: Kees financiën thema | de Vries thema | financiën Alternatieve financiering Crowdfunding voor de bouw | Februari 2014 | BOUWENDNL | 21 1+1=3 Nederlanders investeerden Sexy Henk Rooseboom van Credion Drachten finan- vorig jaar 32 miljoen euro via Van der Weg noemt crowdfunding zeker cierde onder andere via crowdfunding onlangs crowdfunding in meer dan 1.250 projecten en geschikt voor de bouw. “Bij veel bouwbedrijven de aankoop van een pand alsmede de 5 ton ondernemingen, zo zitten de grootste financieringsproblemen bij kostende verbouwing voor een zorg­nstelling i b ­ ecijferde de crowd- de projectfinanciering. Op dat vlak moet je als voor mensen met een verstandelijke beperking funding consultancy bouwsector gebruik maken van het beschik- in Friesland. De Triodos Bank wilde slechts Douw & Kooren. bare geld dat er in dit land best nog wel is. 80 procent van de financiering doen, onder de Daarbij ging ­ Stel je wilt een scholengemeenschap bouwen, voorwaarde dat er 2 ton achtergesteld kapitaal 1,3 miljoen naar waarvoor grote investeringen nodig zijn. Via verworven zou worden. “Die heb ik via crowd- goede doelen projecten, 2,9 miljoen naar crowdfunding kun je mensen aanbieden dat ze funding uit mijn eigen netwerk kunnen reali- c ­ reatieve projecten en maar liefst 27,8 miljoen voor een deel eigenaar van die school worden seren via vier investeerders,” zegt Rooseboom. ­ naar ondernemingen. Zowel het in 2013 en daar iets tegenover stellen. Voorwaarde De investeerders (particulieren en een stichting) opgehaalde bedrag als het aantal gefinancierde is dat je je alternatieve investeerders ook wilden de bouw uit ideële motieven onder- projecten verdubbelde ten opzichte van 2012. “Maak het sexy, maar verwacht­ geen wonderen”Je hebt een idee, en de bank zegt nee. Wat dan? iets hebt te bieden. Je moet zoeken naar het steunen, maar krijgen bovendien 7 procent Wereldwijd gaat er in crowd­ unding een f raakvlak waarom het voor mensen interessant rente op hun inleg. “Als je een gedegen plan bedrag om van tussen de ­ ,2 en 4,5 miljard 2 is te participeren. Het moet ‘sexy’ zijn. Met neerlegt en je mensen kunt vinden die affiniteit euro. Dus, zou je zeggen, moeten daar ook een investeringsplannetje en een ­ istorische h hebben met het project, dan kun je met een kansen zijn voor bouw­ ndernemingen. “En o jaar­ ekening alleen kun je mensen niet r beetje geluk op korte termijn over het geld i ­nteresseren en duurt het te lang voordat je je beschikken. Het alternatieve circuit gaat zoveel geldbehoefte hebt gedekt.” sneller dan banken, omdat hier geldt: 1 + 1 = 3.” die zijn er ook,” zegt Van der Weg. Directeur Carlo van der Crisis Weg van bedrijfsfinancier Credion is op het gebied van financierings­ Lege handen vraagstukken partner van Bouwend Nederland. De wereld van de crowdfunding is ingewikkeld. Het adviesbureau heeft 23 franchisekantoren Er zijn wereldwijd zo’n 1.400 verschillende en zo’n vijftig adviseurs door het gehele land. websites die zich ermee bezig houden. Zij adviseert over kredietverlening in de breedste Van der Weg: “Het vergt zeker kennis. Het hangt zin van het woord. “We zijn geen accountant of een beetje van je behoefte af welk platform verzekeringsintermediair. voor jou het meest geschikt is. Bovendien heb Ons advies is onafhankelijk,” aldus Van der Weg. je verschillende soorten van crowdfunding: Hij ziet de financieringsbehoefte als gevolg van van investeringskapitaal met rendement tot de crisis de afgelopen drie jaar groeien. “Dat is meerjarige leningen met rente en aflossing. ondernemingen soms in de directe lijn met bouwers, maar ook Echter, de investeerder vindt het sowieso interessant zijn, komt het voor dat de aannemer wil dat een belangrijk dat de ondernemer zelf ook bijdraagt. klant wordt gefinancierd, zodat hij eindelijk dat Als je boodschap is: “Ik heb geld nodig, ik heb maar hij zegt ook eerlijk: “crowd­ werk kan bouwen.” niets, wie kan mij helpen”, dan is je kans op funding is geen wondermiddel en Mix kom je met lege handen, dan gaat Als de bank ‘nee’ zegt, zijn er volgens Van der 2 het sowieso niet”. Weg andere mogelijkheden. “Als je iets wilt, via crowdfunding adviseren wij allereerst de bestaande relatie C ­ redion Nederland geeft een aantal tips hoe geld in te zamelen via ­nternet, het zoge­ i noemde crowdfunding. Dat kan ook voor bouw­­ met je bank goed te houden en alternatieven te zoeken voor uitbreiding van je werkkapitaal. Je kunt je bank nooit zomaar inruilen of vervangen door crowdfunding. Je kunt wel kijken naar een mix: bijvoorbeeld financiering op basis van objecten (debiteuren, auto’s of panden), op achtergesteld geld of aandelenkapitaal, aangevuld met crowdfunding. In die combinatie kom je vaak nog wel tot succesvolle oplossingen.” succes erg klein. Met lege handen hoef je niet naar een crowd toe te komen.“ < 5 ton verbouwing 80% financiering ton achtergesteld kapitaal 7% rente