BNL 2014-1 - Page 18

18 | BOUWENDNL | Februari 2014 | thema | financiën Tekst: Harm Dragt thema | financiën Foto: René van den Burg | Februari 2014 | BOUWENDNL | 19 Faillissement blijft met taboe omgeven Do’s en dont’s in zwaar weer Serena Scholte van de Feniksgroep, die onder- zwaar weer is lost jouw probleem niet op maar nemers in de aanloop naar, tijdens en na het geeft wel lucht aan het mogelijke isolement dat faillissement bijstaat stelt dat naast de huidige je ervaart. Informeer zelf je klanten. Denk niet wet ook de manier van denken over faillisse- dat een investerende bank een meedenkende menten uit het stenen tijdperk stamt en nodig partner is die jouw problemen gaat oplossen. aanpassing verdient. Zo liggen de verhoudingen niet in zwaar weer. Harry Braam: Let voortdurend op je timing en kom op tijd in “Zo frustrerend” Feit is dat er anno 2014 weinig aandacht is om actie. Ik raad ondernemers aan om ‘zwaar weer’ de procesgang rondom een faillissement te jaarlijks op de agenda te zetten. Ook en juist verbeteren. Er is geen vastgestelde tijdsduur als het ze voor de wind gaat. Als je lekker aan Een uitspraak van de Raad van Arbitrage die waarbinnen een faillissement afgewikkeld het ondernemen bent heb je de juiste energie mij in het ongelijk stelde heeft de bal aan het moet zijn. Curators laten zich per uur betalen om helder na te denken. Ook over de meeste rollen gebracht. Iets tekenen dat je niet kunt dus mag van hen ook geen drang tot snelle gewenste exit strategie. Daar hoort ook bij of nakomen betekent dat je privé ook aanspra­ afwikkeling verwacht worden. “Zo’n drie tot je denkt te stoppen of een doorstart te maken. kelijk bent . Dat bracht mij en mijn bedrijf zes procent van alle faillissementen is het Als jouw onderneming bezig is op de klippen Berntsen en Braam op een hellend vlak. Toen gevolg van bewust frauduleus handelen. Dat te lopen heb je zo veel aan je hoofd en ben je de bank hun geloof van de ene op de andere kleine percentage heeft invloed hoe er naar alle zo moe dat helder nadenken over de beste dag opzegde, was het gebeurd. Net na het andere wordt gekeken.” strategie vrijwel onmogelijk is.” faillissement ontliepen mensen me alsof ik Het advies van Scholte is om, als er zwaar Waardevolle leerervaring weer dreigt, zo snel mogelijk een goed objec- “Een van de belangrijkste ankerpunten in om me heen als ik me buiten bevond. Als er in tief klankbord te zoeken. “Een die naast je moeilijke tijden is de eigen partner. Die heeft de boedel veel geld zit, heeft de curator geen gaat staan en de zaken kan bekijken zonder per definitie het beste met je voor en heeft haast en duurt de procedure maar voort. Je wilt gehinderd te zijn door de emoties die je zelf vaak een helderder beeld van de situatie en de adviezen inwinnen hoe er uit te komen maar ongetwijfeld hebt. Ga niet in de ontkennings- consequenties. Het komt regelmatig voor dat je hebt er het geld niet voor. Dat is zo frustre­ stand. Want doe je dat te lang dan steven je ondernemers het personeel nog net kunnen rend. Aankloppen bij de bank om iets nieuws rechtstreeks en snel af op een faillissement. betalen maar zichzelf al jaren niet meer. Dat te beginnen bleek onmogelijk. In augustus En is die een feit dan is het einde verhaal en weet het thuisfront maar al te goed. Het is 2013 heeft de rechtbank de uitspraak van de heb je niets meer te vertellen. Probeer de regie niet voor niets dat investeerders die geld Raad weliswaar nietig verklaard maar daarmee in handen te houden. Dan kan je de schade willen lenen aan een ondernemer die na zijn is de kous nog niet af. Ik heb van die periode beperken. Geef je niet over aan navelstaren f ­ aillissement plannen voor een doorstart heeft, ook heel veel geleerd, bijvoorbeeld op juridisch maar treed naar buiten en geef op doordachte zeker willen weten of de partner dat ziet zitten. gebied. Ik heb mijn verhaal ook verteld op wijze inzicht in de situatie naar degenen waar Uit ervaring zeg ik dat een faillissement een vergaderingen. Dat werd door mijn collega’s je zaken mee doet. Stel je ook open op naar waardevolle leerervaring is die ondernemers zeer gewaardeerd. Een wijze les is om altijd collega’s. Dat je dan hoort dat het bij hen ook sterker maakt.” < open te zijn. Heb ik steeds gedaan. Ook thuis.” Wilbert Hettinga: 25 jaar aan het bedrijf was verbonden. Het nieuwe aanvraag gedaan bij het UWV. Die werd “ik heb gedaan wat ik kon” uitblijven van voldoende orders deed het bedrijf wel gehonoreerd. Ik heb de leveranciers en de de das om. “Omdat de situatie uitzichtloos was, onderaannemers gemeld dat ze allemaal hun moest ik begin 2012 ontslag aanvragen voor geld zouden krijgen en dat is ook gebeurd. Mijn een groot deel van mijn medewerkers. Eind collega’s betuigden adhesie. Over het handelen mei kreeg ik te horen dat het UWV hier niet in van de curator ben ik niet te spreken. Ik werd In januari 2013 werd het faillissement een feit mee ging. Omdat voor de lopende werken alle arrogant aan de zijlijn gehouden. Ik heb mij in van Bouw- en Aannemersbedr