BNL 2014-1 - Page 16

16 | BOUWENDNL | Februari 2014 | thema | financiën Tekst: Harm Dragt thema | financiën | Februari 2014 | BOUWENDNL | 17 Wet legt betalingstermijnen vast Bankgaranties: Betalingsgedrag blijft punt van zorg Wel de lasten, niet de baten De crisis zorgt voor minder werk. Dat leidt tot Bankgaranties zijn een grote Uit het onderzoek blijkt dat door de langere De opdrachtgever heeft daarmee al veel zeker- kostenpost voor aannemers, looptijd van grotere projecten, de bij de heid, nog even afgezien van de mogelijkheid om t p ­ oe­ asselijkheid van UAV en UAV-GC uit de betalingen op te schorten indien de aannemer betalingsregeling voortvloeiende betalings- zijn ­ erplichtingen niet nakomt.” v moordende concurrentie en slechte prijzen. Maar als je dan een werk kunt maken is het van groot belang dat je op tijd betaald krijgt. Nieuwe wet betalingsgedrag 11 betalingstermijnen En ook daar knelt de schoen. Ondanks een De op 16 maart 2013 ingegane wet, die voor nieuwe wet waarin de betalingstermijnen geheel Europa geldt, bepaalt dat er voor Nederland scoort slecht met 11e plaats. helder zijn vastgelegd. business-to-business binnen 30 dagen Atradius zette het betalingsgedrag in betaald moet worden, tenzij partijen een achttien landen van belangrijke Europese andere afspraak met elkaar hebben gemaakt. handelspartners op een rij. maar bieden een opdrachtgever n ­ auwelijks extra zekerheid. achterstand, voor ten minste twee derde deel Dat blijkt uit een nog te publiceren bijdraagt aan de financiële zekerheid voor de Wat een bankgarantie ook bezwaarlijk maakt, opdrachtgever. is het feit dat deze na het voltooien van het onderzoek dat Langman werk terug gegeven moet worden aan de bank, Om de financiële risico’s zo klein mogelijk te stelt Van Werven. “In de praktijk duurt het vaak houden, vragen opdrachtgevers een bank- te lang voordat de garantie weer boven water garantie van 5% van de aanneemsom van komt. Bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever de bouwondernemer. “Dat is begrijpelijk”, niet meer weet waar de garantie gebleven is. Veel leden van Bouwend Nederland werken In die afspraak mag een betalingstermijn van Economen uitvoerde op verzoek voor lagere overheden. En dus is het beta- m ­ aximaal 60 dagen worden afgesproken. lingsgedrag van gemeenten een belangrijke Nog langer mag ook, mits duidelijk is dat geen van Bouwend Nederland. factor. Onderzoek toonde eerder aan dat een van de betrokken partijen daar onder lijdt. zegt Dick van Werven, beleidsadviseur bij De bouwondernemer heeft hier geen invloed op, derde van de 403 gemeenten in ons land te laat Die uit­ onderingen zijn er niet voor contracten z Bouwend Nederland. “Maar in de gebruikelijke terwijl tijdige teruggave belangrijk is voor het op betaalt. Dat ze wel bereid blijken om rente te met de overheid. Dan is de termijn 30 dagen. aannemings­ oorwaarden vindt de betaling v peil houden van de liquiditeit van de onder­ betalen als ze te laat betalen mag geen excuus Daarvan afwijken is nagenoeg onmogelijk. vaak pas plaats nadat de prestatie geleverd is, neming.” Dat grote opdrachtgevers zoals RWS zijn voor dit wettelijk verboden gedrag. Het Rijk waarbij bovendien vaak een betalings­ ermijn t en de gemeente Rotterdam zelden of nooit een blijkt zich wel aan de wet te houden. Het beta- van vier weken geldt. beroep hebben gedaan op bankgaranties noemt lingsgedrag van overheden is voor de Nationale Van Werven ‘tekenend’. Ombudsman reden geweest om een meldpunt 30 29,2% Wet: In Nederland wordt 29,2 procent wordt afgetopt. Ook raden de onderzoekers aan betalen binnen 30 dagen van de facturen te laat betaald. dat opdrachtgevers bij projecten met een totale in te richten dat tot vorige maand open was. Betalingsgedrag marktpartijen NLingenieurs deed in 2013 onderzoek naar het betalingsgedrag van schakels in hun keten. Bijna driekwart van de ingenieursbureaus blijkt last te hebben van slechter betalingsbedrag. Langman Economen doet in het onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen. Zo raadt het bureau aan bij een looptijd van langer dan een jaar geen garantie van 5% af te spreken, maar een garantie overeen te komen die daarna De grootste knelpunten blijken bij aannemers aanneemsom onder de €200.000 afzien van een en projectontwikkelaars te zitten. Ruim 57 garantie. Ten slotte pleit Langman Economen Op tijd betalen: procent van de bouwbedrijven betaalt later dan • stimuleert de economie • creëert werkgelegenheid wettelijk is toegestaan. Ook wordt er door hen op voorhand in (te) veel gevallen gevraagd om een langere betalingstermijn. voor een alternatieve regeling, waarbij de aannemer op eigen initiatief de garantie kan beëindigen en de opdrachtgever een vetorecht heeft. Zodra het rapport van Langman Economen Vier tips van financieel informatieverstrekker Graydon om betalingsproblemen tegen te gaan 1 Screen uw opdrachtgever 2 3 4 Breng uw geldstromen goed in kaart Vraag of beding zekerheid Let op de betalingstermijn De Kamer van Koophandel is een Als het commercieel verantwoord Zorg voor een zo kort mogelijke goede bron. Zorg dat de investeringen zo is, vraag om een bankgarantie of betalingtermijn. Wacht niet veel mogelijk gelijk lopen met uw een bedrag in depot. lang er dan strikt noodzakelijk met inkomsten. Spreek betalingster- incasseren. Maak gebruik van uw mijnen af die hierin passen. Zorg retentierecht of schort werk- dat u in Bouwcombinatie niet zaamheden op wanneer betaling achterin de rij van betalingen zit. te lang uitblijft. gereed is, wordt het gepubliceerd op www.bouwendnederland.nl <