BNL 2014-1 - Page 14

14 | BOUWENDNL | Maand 2014 | thema | financiën thema | financiën | Februari 2014 | BOUWENDNL | 15 Frank van den Hoogen, gemeente Nijmegen: Goed luisteren en van elkaar leren Nijmegen wordt door menigeen in de markt als voorbeeld genoemd waar het de omgang met EMVI betreft. Zij voert > Kosten versus meerwaarde met een ruime 70 procent de lijst van gemeenten aan met het hoogste percentage EMVI-aanbestedingen. Een groot probleem bij EMVI zijn de hoge kosten die de Amersfoort volgt als tweede met 55 procent. Daarnaast zet de gemeente door gerichte bundeling en samenvoeging inschrijvers moeten maken. Voor de opdrachtgever loont een beperkte uitvraag in van vier A4-tjes; twee voor de risico’s en twee voor de kansen. Geen uitgebreide rapporten EMVI. Bij een aanbesteding op basis van EMVI gaat een dus die bij andere gemeenten schering en inslag zijn. Frank van de Hoogen: “Er wordt ook veel voeling gehouden met de marktpartijen door middel van evaluaties. Die zijn zeer leerzaam ook voor onze eigen organisatie. Wij hebben gehoor gegeven aan de vraag uit de markt om rond EMVI te blijven ontwikkelen. We maken dus geen pas op de plaats. De bewust in 2012 gestarte pilots leveren ook dankbare informatie op.” Van der Hoogen is zich bewust dat de beoordeling ‘bottom line’ groot aandeel van de opdrachten naar de aanbieder met de laagste prijs. De totale kosten van het aanbesteden op kwaliteit zijn daardoor beperkt tot minder dan 3 procent. De baten (uitgedrukt in de waardering van de opdrachtgever) zijn met 7 procent echter 2,4 keer zo hoog. s ­ ubjectief is, maar er wordt wel veel tijd voor ingeruimd. In zijn ogen is dat niet meer dan billijk want de inschrijvers steken er ook veel tijd in. Hij stelt vast dat een objectieve EMVI minder ruimte voor de inschrijvers biedt om zich te onderscheiden. “Bij een zwart-wit keuzemogelijkheid is grijs immers al niet meer aan de orde.” Nijmegen is begonnen om haar aanpak regionaal te promoten. Beschrijving gunningsprocedure: “Vaak gebrekkig en onzorgvuldig” wordt om in te schrijven. Paul Brandjes, algemeen directeur van de Raad Bouw uit Katwijk heeft een heldere mening over EMVI. “Ik ben er niet positief over. Vooral de hoge kosten zijn mij een doorn in het oog. Omdat je voor je presentatie punten in te schakelen. Je moet de kosten eens optellen van wijze omarmen waardoor het voor nemers gemakkelijker “EMVI verre van ideaal” krijgt ben je haast wel verplicht om een reclamebureau Doel is dat andere gemeenten de werk­regionaal werkende aan­­ Paul Brandjes | De Raad Bouw Succesvol zijn bij EMVI-aanbestedingen alle inschrijvers die denken daar punten mee te kunnen scoren. Ik heb daarnaast meegemaakt dat ik uit de race De ondernemingen die het meest succesvol zijn bij viel voor de inschrijving van een brede school omdat ik EMVI-aanbestedingen schrijven in met een relatief hoge alleen ervaring kon aandragen voor de bouw van een kwaliteit en een lage prijs. Ondernemingen die standaard hogeschool. Absurd!” deze mix aanbieden komen vaak boven drijven bij aanbestedingen. Dat betekent ook dat inschrijven met een hogere kwaliteit en een hogere prijs dan wel een lagere kwaliteit en een lagere prijs niet de opmaat is naar succes. Een De Bouw-App andere succesfactor is ervaring: partijen die vaak meedoen, spelen het ‘spelletje’ gemakkelijker. Dat maakt meteen dat Overheidsopdrachtgevers willen in toenemende mate dat EMVI-aanbestedingen juist voor MKB-bedrijven, die daar opdrachtnemers werk maken van gebiedscommunicatie. maar af en toe aan deelnemen, extra moeilijk zijn. Echter, Dit betekent dat de aannemer omwonenden, passanten ook hier helpt het als aanbestedende diensten eenvoudige en andere betrokkenen op de hoogte houdt van de en doordachte EMVI’s opstellen. Als dat gebeurt, kan een werkzaamheden die in uitvoering zijn en die nog verricht kleine regionale partij juist ook voordeel hebben ten opzichte moeten worden. De BouwApp vormt hierbij een mooie van een geroutineerde, landelijke partij. < nieuwe aanvulling op de meer traditionele middelen als bouwborden en flyers. Gratis te downloaden in de App Store en Google play. ‘EMVI, tenzij’ Meer weten over EMVI Lees meer over emvi Het Aanbestedingsinstituut organiseert voor mede­ in de uitgave werkers van leden van Bouwend Nederland cursussen ‘emvi, tenzij’. waarin dieper ingegaan wordt op EMVI als onderdeel Deze vindt u op onze van de nieuwe aanbestedingswet in de praktijk. Neem ­ website bij ‘Publicaties’: daarom contact op met het Aanbestedingsinstituut via http://bit.ly/1cYzgrj 079 - 325 22 46.