Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 9

BLENDED FROM GOOD TO GREAT Leadership4you ANDEREN KENNEN ONS HET BESTE Uit een onlangs door mij zelf en Jack Zenger afgenomen test hebben wij gekeken naar hoe accuraat een persoon zijn sterke en zwakke punten kon voorspellen in vergelijking met anderen. De resultaten wezen uit dat anderen twee keer zo accuraat de sterke en zwakke punten konden voorspellen dan het individu zelf. Individuen zijn of te gul of te bescheiden in hun voorspellingen. Hoe dan ook, de voorspellingen van anderen zijn beter dan die van het individu en de feedback van anderen is zeer valide en accuraat. FEEDBACK IS ESSENTIEEL VOOR ONTWIKKELING Feedback is essentieel voor je ontwikkeling, omdat iedereen blinde vlekken heeft. Er zijn bepaalde kenmerken die de meeste mensen van zichzelf niet zien. Soms zijn deze kenmerken zwaktes. Veel mensen weten dit, maar denken dat deze zwaktes niet veel verschil maken. Ze hebben zelfs niet door dat mensen ze opmerken. Vaak zijn het ook sterke punten, dingen die ze heel goed doen, maar waar ze niet van doorhebben hoeveel invloed en macht ze hierdoor hebben. Feedback is het meest leerzame middel om individuen te helpen begrijpen hoe anderen hen zien. En er is aanzienlijke macht in dat proces. 9