Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 64

BLENDED Start herregistratie programma's bij Academica: Leidinggeven aan verandering - 7 maart 2016 Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen. Dit programma gaat in op verandermanagement en hoe u als schoolleider deze veranderingen, samen met uw team en stakeholders kunt realiseren. Regie en strategie - 15 maart 2016 Het programma regie en strategie biedt deelnemers denkrichtingen aan over strategieontwikkeling en – formulering. Toekomstgericht Onderwijs, 2e groep - 17 maart 2016 Persoonlijk Leiderschap - 2016 Kennis en Kwaliteitsontwikkeling - 2016 In Relatie staan tot de Omgeving - 2016 64