Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 57

1 2 BLENDED BINGE WATCH Opinie Wat is het resultaat van de discussie over onderwijs in 2032? Eigenlijk niet zoveel: we spreken nu over aardig, vaardig en waardig als variant van Biesta's driehoek. En set van leuke, soms grappige idee├źn en veel ICT ook want dat vinden kinderen leuk en wil de samenleving/arbeidsmarkt ook. Sugata Mitra zei al op Making Shift Happen 2015: we moeten een nieuw curriculum ontwikkelen op basis van veel zaken die we nog niet weten over de toekomst. Mooi gezegd maar moeilijker gedaan. En toch is ons onderwijs wat betreft vorm en inhoud de afgelopen jaren wel degelijk veranderd. En dat is maar nauwelijks het gevolg van politieke uitspraken of via weten regelgeving. Sterker: meestal is verandering in die regelgeving een codificatie van een gegroeid proces in het onderwijs zelf. Leerkrachten en schoolmanagers staan midden in de samenleving. Ze worden bijna als eerste geconfronteerd met alle aspecten van een snel veranderende samenleving. Hun leerlingen zorgen daar wel voor! Natuurlijk is een discussie over onderwijs over 16 jaar leuk en nuttig, maar net als we in 2000 niet wisten hoe de wereld ervoor zou staan in 2016, weten we dat nu ook niet van 2032 of 3032! Nu het laten vallen van oude of introduceren van nieuwe vakken lijkt dan ook weinig betekenisvol. 57 Maar wat we wel weten is dat er niet zoveel knoppen zijn waar aan gedraaid kan worden. De belangrijkste knop is en blijft de professionaliteit van de docent en het schoolmanagement. Zij moeten de hoofdrol blijven spelen in het waarnemen van de maatschappelijke veranderingen en de vertaling naar het onderwijs. De versterking van hun professionaliteit is de grootste bijdrage aan het maatschappelijk up-to-speed houden van het onderwijs. Zij zullen ook in de toekomst de onderwijskundige ontwikkelingen binnen scholen sturen en faciliteren. In een open cultuur waarin via constructieve feedback van collega's en leerlingen gestreefd wordt naar de beste leeromgeving voor alle leerlingen. En dat zal er in 2032 zeker anders uitzien dan nu: omdat kinderen wereldburgers zijn die onze toekomst gaan veranderen. Tijd, ruimte en perspectief zijn de aangrijpingspunten voor veranderingen die nooit meer ophouden en altijd door zullen gaan.