Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 55

2 3 BLENDED lezer dat het een lastig te lezen boek is wanneer je offensitive bent. Offensitive is een term die hij in The will to lead and the skill to teach; Transforming schools at every level (2011) uitgebreid uitlegt. Het betekent overgevoelig en snel beledigd zijn. Hij geeft aan dat de lezers die echt geïnteresseerd zijn in gelijkheid na het lezen van het boek gevoed worden in het bereiken van dat doel terwijl de offensitive lezer het een zwaar boek zal vinden. Muhammad realiseert zich goed dat hij met het schrijven van dit boek niet direct gelijke behandeling zal bereiken maar hij hoopt in ieder geval het debat op te kunnen starten. Na de introductie gaat het eerste hoofdstuk vooral in op het ontstaan het ongelijk behandelen van mensen. Denk aan etniciteit, inkomen, status etc. Dit hoofdstuk is geschreven vanuit Amerikaans oogpunt waardoor de Nederlandse lezer zich misschien zal gaan afvragen of het boek wel van toepassing is op Nederland. Helaas is het herkenbaar wat Muhammad hier schrijft. Dronkers (2013) heeft aangetoond dat leerlingen die opgroeien in bepaalde postcodegebieden significant lager scoren op de Cito eindtoets PO. Muhammad geeft in het tweede hoofdstuk aan dat er al veel pogingen ondernomen zijn om het gat te dichten maar dat niets goed gewerkt heeft. Sterker nog het gat is groter dan ooit. Afkomst, etniciteit, inkomen, status, armoede, huisvesting en omgeving spelen een grotere rol dan vroeger. Wanneer men dit erkent is volgens Muhammad de eerste stap om het gat te dichten gezet. Maar zegt hij dit heeft alles te maken met mindset. Mindset speelt volgens Muhammad een cruciale rol in een culturele verandering. Hij onderscheidt hierin drie verschillende 55 BINGE WATCH Nieuwe boeken mindsets. De superieure mindset, de slachtoffer mindset en de bevrijdende mindset. De superieure mindset gaat ervan uit dat de een beter is dan de ander. Deze mindset wordt vaak gevoed door overheden. Een Nederlands voorbeeld is het predicaat excellente school. Binnen de slachtoffer mindset zijn mensen vooral geneigd de schuld bij anderen te leggen. Mensen met deze mindset vinden het prettig dat er niet veel van ze verwacht wordt en ze vinden het prettig als ze anderen verantwoordelijk kunnen maken voor hun situatie. Mensen of organisaties met een bevrijdende mindset voelen dat hun overtuigingen en acties de realiteit kunnen vormen en veranderen. Aan deze mindsets koppelt Muhammad ook bepaalde typen mensen. Deze typeringen worden misschien herkend uit het boek Transforming school culture: How to overcome staff division (2009). Als er binnen een organisatie te veel mensen rondlopen met een slachtoffer mindset of een superieure mindset spreekt Muhammed van een vergiftigde cultuur. Een vergiftigde cultuur leunt op meritocratie (individuele bekwaamheden) terwijl een gezonde cultuur leunt op het egalitarisme (sociale gelijkheid). De kenmerken van een bevrijdende mindset zullen er voor zorgen dat leerlingen, leerkrachten, ouders en gemeenschappen gereedschap in handen hebben om ee