Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 53

5 BLENDED BINGE WATCH Uit de wetenschap onderwijs: cognitieve ontwikkeling van leerlingen, voorbereiding op de arbeidsmarkt, en ontwikkeling van betrokkenheid bij de samenleving. Het Nederlandse onderwijsstelsel wordt getypeerd door vroege en rigide selectie, grote mate van outputstandaardisatie (gestandaardiseerde toetsen), nauwelijks standaardisatie van input en een omvangrijk beroepsonderwijsstelsel met een relatief kleine duale component. Deze aanpak lijkt uitermate geschikt van de tweede en eerste functie, maar minder voor de derde. Meest problematisch aan deze inrichting is de relatief grote mate van sociale en etnische ongelijkheid. Leerlingen met hoger opgeleide ouders hebben een veel grotere kans om een hoger schooladvies te krijgen dan leerlingen met lager opgeleide ouders. Naar welke school een leerling gaat is vervolgens van grote invloed op latere kansen. De onderzoekers pleiten daarom onder andere voor het terugbrengen van de brede brugklas en de cito eindtoets als onafhankelijk schooladvies om zodoende verschillen tussen milieus in schoolloopbanen te verkleinen. Bron: Van de Werfhorst, H., Elffers L., & Karsten, S. (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap. Meppel: Ten Brink. http://amcis.uva.nl/home/components/eve nts/events/content/folder/congressen/201 5/10/beleidsconferentie-nederlandseonderwijssysteem.html Remmert Daas 53