Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 52

4 3 BLENDED onderzoeker) getracht het gedrag, emoties, of gedachten van leerlingen te beïnvloeden. Hierbij wordt een bepaalde aanpak getest op een groep leerlingen, die vervolgens vergeleken worden met een controle groep die de behandeling niet ontvangen hebben. De gevonden verschillen vormen het effect van de behandeling. Hoewel deze aanpak in onderwijsonderzoek steeds minder toegepast wordt, heeft ze als grote voordeel dat een duidelijke relatie tussen oorzaak en gevolg gelegd kan worden. In dit geval tussen interventie gericht op motivatiebevordering en onderwijsuitkomst. Op basis van 74 studies met totaal 38.377 leerlingen, vinden de onderzoekers dat interventies om motivatie van leerlingen te verhogen over het algemeen effectief zijn. Deze effecten leken niet of nauwelijks afhankelijk van de gekozen aanpak, theoretisch raamwerk, leeftijd van de leerlingen of kunstmatigheid van de onderzoeksopzet. Alle interventies die berusten op een theoretisch raamwerk laten een middelgroot effect zien. Het onderzoek laat hiermee zien dat het beïnvloeden van motivatie en effectieve manier is om leeropbrengsten te verhogen, en dat interventies een effectieve manier zijn om dat te doen die relatief goedkoop gerealiseerd kan worden. Belangrijke kanttekening: het toepassen van deze interventies vraagt wel de nodige professionele capaciteiten van leraren. BINGE WATCH Uit de wetenschap Artikel 3 Het Nederlandse onderwijsstelsel geëvalueerd Het Nederlandse onderwijs wordt gekenmerkt door een sterke mate van differentiatie. Van vwo, havo, tot vier niveaus vmbo is het gevolgde onderwijsniveau van groot belang voor de latere kansen van leerlingen op de arbeidsmarkt en bredere maatschappij. Hierin lijkt Nederland bijvoorbeeld op Duitsland – wat een Hauptschule, Realschule en Gymnasium kent – maar veel minder op andere ons omringende landen. Deze inrichting van het onderwijsstelsel is een gevolg van jarenlange ontwikkelingen. Zo dateert de overgang van basisschool naar middelbare school al van eind negentiende eeuw. Sinds het rapport van de commissie Dijsselbloem stelt de overheid zich terughoudend op richting stelselwijzigingen. Toch kan het de moeite waard zijn de gevolgen van deze stelselkenmerken te evalueren. Welk effect heeft een selectie op 12-jarige leeftijd? Hebben verschillende leerlingen daar verschillende voor- of nadelen van? En leidt een gedifferentieerd stelsel ook tot efficiënter onderwijs? Belangrijke vragen, want maatschappelijke posities worden in hoge mate bepaald door het behaalde onderwijsniveau. Bron: Lazowski, A. & Hulleman , C.S., (2015). Motivation Interventions in Van de Werfhorst, Elffers en Karsten Education: A Meta-Analytic Review. beschouwen drie centrale functies van het Review of Educational Research. First published online on December 1, 2015. doi:10.3102/0034654315617832 52