Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 51

2 BLENDED BINGE WATCH Uit de wetenschap om antwoord te geven op de vraag welke uitwerking in welke situatie tot het beste resultaat leidt. Er lijken wel voldoende aanwijzingen dat PLG’s potentie hebben bij te dragen aan zowel professionalisering van docenten als leeruitkomsten van leerlingen, maar verder onderzoek zal nodig zijn naar de effectieve mechanismen en randvoorwaarden. Bron: Hairon, S., Wee Pin Goh, J., Siew Kheng Chua, C., & Wang, L. (2015). A research agenda for professional learning communities: moving forward, Professional Development in Education, DOI: 10.1080/19415257.2015.1055861 Artikel 2 Het belang van motivatie Onderzoek naar motivatie is er veelvuldig en veelzijdig. In een metastudie van 74 eerdere interventiestudies naar motivatie onderscheiden Lazowski en Hulleman maar liefst 15 theoretisch raamwerken die in onderzoek naar motivatie onderscheiden worden. Deze veelvoud komt voort uit de complexiteit van het begrip motivatie. In simpele termen gaat het om intrinsieke en extrinsieke motivatie. In onderzoek wordt echter verder onderscheid gemaakt naar diverse typen en kenmerken van motivatie. Motivatie is van essentieel belang voor leren. Gemotiveerde leerlingen leren meer, houden langer vol, produceren beter werk, en scoren hoger op toetsen. Uit onderzoek blijkt echter dat motivatie van leerlingen gedurende de schoolloopbaan gestaag afneemt van jonge tot latere leeftijd. Dat roept de vraag op: wat weten we over het beïnvloeden van motivatie en leren in school? De metastudie kijkt specifiek naar interventiestudies. Bij een interventie wordt door een externe persoon (leraar of 51 Uit onderzoek blijkt echter dat motivatie van leerlingen gedurende de schoolloopbaan gestaag afneemt.