Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 50

1 2 BLENDED BINGE WATCH Uit de wetenschap feedback, samenwerking, zowel groepsals individueel leren, wederzijds vertrouwen en ondersteuning, een inclusieve gemeenschap van zowel leraren als anderen in de schoolorganisatie, en openheid richting de bredere gemeenschap. Aan deze karakteristieken zal bij een omvattende uitwerking van PLG rekening aandacht moeten worden gegeven. Wat betreft de context waarin PLG’s ontwikkelen is leiderschap onmisbaar. De effectiviteit van de schoolleiders en het onderwijskundig leiderschap van de docent is essentieel voor goed onderwijs. Toch is de rol en het effect van dit leiderschap weinig onderzocht. Ten slotte nog de vraag naar het effect van