Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 49

1 BLENDED Artikel 1 BINGE WATCH Uit de wetenschap Wat weten we over professionele leergemeenschappen? Professionele leergemeenschappen (PLG’s) zijn vrijwel onomstreden als manier om leeruitkomsten van leerlingen te verbeteren door het verbeteren van de professionele capaciteiten van leraren. Het wetenschappelijk bewijs voor die claim is echter dun. Volgens Hairon, Wee Pin Goh, Siew Kheng Chua en Wang hangt die beperkte onderbouwing samen met drie problemen die opgelost dienen te worden. Ten eerste dient het concept PLG specifieker uitgewerkt te worden. Ten tweede dient de context waarin PLG’s ontwikkelen onderzocht te worden. Ten slotte verdienen de effecten van PLG’s op leeruitkomsten van leerlingen verder onderzoek. Wat de uitwerking van het concept PLG betreft dienen drie vragen beantwoord te worden: Wat bedoelen we professioneel? Wat verstaan we onder leren? En wie vormen de gemeenschap? Er doen nu diverse uitwerkingen van PLG de ronde, sommige daarvan meer specifiek dan andere. De gedachte dat een PLG een groep mensen behelst die ervaringen delen en kritisch naar de eigen praktijk kijken, blijft bijvoorbeeld een te beperkte uitwerking. Het lijkt bij PLG’s in ieder geval te gaan om acht karakteristieken: gedeelde waarden en visie, gedeelde verantwoordelijkheid, reflectie en 49 PLG’s