Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 47

BLENDED AT WORK Inside school Afbeelding: factoren die de werkdruk verminderen. Professionalisering van de leraren Organisa0ecultuur afstemmen op strategisch beleid Lean Effec0ef leiderschap 47 Vermindering werkdruk Doorontwikkeling HRM-beleid