Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 45

BLENDED Onderzoek naar factoren die werkdruk veroorzaken CBE heeft binnen tientallen basisscholen en middelbare scholen onderzoek gedaan naar werkdruk en de schoolcultuur. Middels digitale vragenlijsten en diepteinterviews is onder andere inzichtelijk gemaakt hoe werknemers hun werkzaamheden ervaren, hoe betrokken zij zich voelen en door welke factoren zij worden gemotiveerd. Er is tevens in kaart gebracht welke factoren er leiden tot werkdruk, middels een werkdruk-werkstress analysemodel. Uit het onderzoek blijkt dat naast de ervaren werkdruk ten aanzien van het lesgeven er andere factoren zijn die de ervaren werkdruk in stand houden of versterken. Ten eerste zorgen de organisatiefactoren voor een verhoogde werkdruk. Het gaat bijvoorbeeld om: 1. Niet lesgevende-taken (bijvoorbeeld surveilleren); 2. Veel en lang vergaderen, onder andere in werkgroepen; 3. Externe druk door ouders; 4. Een ongunstig rooster en beperkte faciliteiten (ICTnetwerk wat gebrekkig functioneert, gebrek aan ruimte). Ten tweede zorgt de administratieve rompslomp voor verhoogde werkdruk, zoals blijkt uit het uitgevoerde onderzoek. Het gaat om de volgende factoren: 1. Inefficiƫnte administratieve processen; 2. Onvoldoende afstemming of dubbel uitvoeren van administratieve activiteiten; 3. Bijhouden van het leerlingvolgsysteem; 4. De vele extra werkzaamheden ten behoeve van de inspectie. 45 AT WORK Inside school