Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 41

2 BLENDED AT WORK Veranderpraktijk 2 ‘Aanjager’ is meest voorkomende leiderschapsstijl Leiderschap is in te delen in een aantal stijlen. De meest effectieve schoolleiders blijken vooral de aanjagersstijl te hanteren. Daarna volgen de expert (vooral in het po en vo) of visionair (mbo). Kenmerken van de aanjagersstijl zijn kort gezegd: doelen bereiken, deadlines halen en beloftes nakomen. Deze stijl geeft medewerkers energie, doordat meetbare doelen gehaald worden. Een ander kenmerk is snel en daadkrachtig reageren, gemotiveerd zijn om moeilijke klussen binnen tijd en budget te klaren. Zie figuur 4 Leiderschapsstijlen Figuur 4 Leiderschapsstijlen Voor het onderzoek is een 5 puntsschaal gebruikt, waarbij de score 3 de beoordeling competent representeert en score 5 de aanduiding is van een zeer sterke competentie. 41