Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 40

1 BLENDED AT WORK Veranderpraktijk 2 Excellente schoolleiders maken het verschil CBE Group verzamelde data over onderwijsleiders en analyseerde de meer dan 11.000 gevalideerde 360 graden feedbackscores die medewerkers hun leidinggevenden gaven. Een paar highlights die aanknopingspunten bieden voor verbetering. Sterk in karakter, interpersoonlijk zwak Schoolleiders scoren het hoogst op competenties als initiatief nemen, problemen oplossen, vraag- stukken analyseren, integriteit en eerlijkheid. Die elementen horen bij de pijler Karakter. Ze worden het laagst beoordeeld op competenties als anderen inspireren en motiveren, samenwerking en teamwork stimuleren en relaties opbouwen. Dat valt onder de noemer Interpersoonlijke vaardigheden. Het zijn kwaliteiten die medewerkers juist erg belangrijk vinden. Zie figuur 2 Gemiddelde beoordeling schoolleiders op vijf pijlers van excellent leiderschap Figuur 2 Gemiddelde beoordeling schoolleiders op vijf pijlers van excellent lei