Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 38

1 2 BLENDED Toch onderschatten vrouwelijke schoolleiders hun eigen kwaliteiten. De mannen daarentegen blijken hun scores op veel onderdelen te overschatten. Zie figuur 1 Genderverschillen op pagina 36 Overschatting heeft een negatief effect op de medewerker betrokkenheid, zo blijkt uit onderzoek. De Wit: “Dat onder- en overschatten is een verschijnsel dat zich ook op andere terreinen voordoet in de maatschappij. De verklaring voor de betere scores van vrouwen kan liggen in het feit dat er een positieve relatie is tussen feedback geven en ontvangen en leiderschapseffectiviteit. In het algemeen vragen vrouwen meer feedback. Uit onderzoek blijkt ook dat hoe hoger de positie van een leider, hoe minder feedback hij vraagt. Verder is er een correlatie met leeftijd: hoe ouder, hoe minder feedback. Die relaties wil ik graag verder onderzoeken.” AT WORK Feedback is te leren Feedback is een belangrijke factor in de effectiviteit en productiviteit van managers, zo tonen diverse onderzoeken aan. Het is ook van invloed op de medewerkers in de organisatie. Schoolleiders die eerlijke feedback kunnen geven, worden gewaardeerd. Zelf geven schoolleiders aan moeite te hebben om een balans te vinden tussen het geven en ontvangen van goede feedback. Wat kunnen zij hieraan doen? De Wit: “Feedback leren geven en ontvangen is een vaardigheid die je kunt leren. Het is de kunst om het gedrag te benoemen dat je ziet bij de ander en het effect dat het heeft op de context. Als je het op die manier aankaart, is het niet bedreigend. Je zegt in feite tegen een medewerker dat je hem wilt helpen zijn gedrag in lijn met de doelen van de organisatie te brengen. Als je dat samen doet, leidt het daadwerkelijk tot verbetering. De schoolleider moet ook zelf feedback willen ontvangen en willen veranderen. Alle leidinggevenden in de organisatie, ook op team- of afdelingsniveau, moeten op die manier het goede voorbeeld geven.” 38