Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 37

BLENDED Zenger en Folkman: Vijf pijlers van excellent leiderschap Uit analyses van data van leiders en feedbackgegevens komen zestien leiderschapscompetenties naar voren die onderscheidend zijn voor excellente leiders. Leiderschapexperts Zenger en Folkman hebben ze gegroepeerd in vijf pijlers van excellent leiderschap. In het kort zijn dat: Karakter Een sterk karakter is de kern van effectief leiderschap. Wie een sterk persoonlijk karakter heeft, komt zijn verplichtingen na, is eerlijk en integer, open en transparant, gericht op samenwerken en staat continu open voor feedback. Persoonlijke bekwaamheid Intellectuele, emotionele en professionele vaardigheden die nodig zijn voor een leider. Technische kennis van de organisatie, problemen kunnen analyseren en oplossen, en innovatief zijn horen daarbij. Behalen van resultaten Doelen vaststellen en ze vertalen naar afdelingen, medewerkers coachen, initiatieven ondersteunen, initiatieven nemen: daarmee bereikt een effectieve schoolleider resultaten die ertoe doen. Interpersoonlijke vaardigheden Overtuigende en krachtige communicatie, het inspireren en motiveren van anderen tot hoge prestaties, stimuleren dat anderen zich kunnen ontwikkelen, het creëren van sterke teams en het opbouwen van relaties. Een effectieve leider zorgt voor de balans tussen het belang van de organisatie en de behoeften van medewerkers. Veranderingen in de organisatie leiden Richting kunnen geven aan ontwikkeling en mensen betrekken door een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen en te vertalen naar doelen en taken. 37 AT WORK Veranderpraktijk 2 Werken aan sterke punten is effectiever Hoe kunnen schoolleiders in het voortgezet onderwijs die competenties ontwikkelen? “Uit onderzoek weten we dat als je echt impact wilt hebben en het verschil wilt maken, je een krachtig leiderschap moet neerzetten. Dat is iets wat je kunt leren. Iedere persoon moet voor zichzelf ontdekken hoe hij effect kan hebben op zijn omgeving. In de leiderschapstrainingen van Zenger en Folkman probeer ik mensen te laten uitvinden waar ze precies staan langs die vijf pijlers. Welke behoefte heeft jouw team? Hoe kun je je sterkte uitbouwen? Ik vind dat je moet durven kiezen. Ik vind dat je moet durven kiezen. Perfectie bestaat niet. De uitdaging zit in het ontdekken van je sterkte en deze verder te ontwikkelen en hiermee het verschil te maken. Het gaat erom je sterkte te ontdekken en verder te ontwikkelen.” Maar het gaat er toch om je zwakke punten te verbeteren? “Je moet juist werken aan je sterke punten: dat is effectiever. Zo werkt het ook in een team, daarin benut je de sterke punten