Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 36

BLENDED AT WORK Veranderpraktijk 2 ‘Ik vind dat je moet durven kiezen. Perfectie bestaat niet’ Figuur 1 Genderverschillen Voor het onderzoek is een 5 puntsschaal gebruikt, waarbij de score 3 de beoordeling competent representeert en score 5 de aanduiding is van een zeer 36