Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 35

1 2 BLENDED AT WORK Veranderpraktijk 2 De Nederlandse schoolleider VO Volgens erkende managementtheorieën van Zenger en Folkman scoren effectieve leiders hoog op vijf pijlers (zie kader). Excellente leiders maken het verschil in een organisatie. Zij zorgen voor minder verloop van personeel, brengen medewerkers tot hogere prestaties en bereiken een grotere klant tevredenheid, wat zich in het onderwijs vertaalt naar tevredener leerlingen en ouders. problemen oplossen. Ook is hij eerlijk en integer, zo blijkt uit onderzoek van CBE group. Zijn interpersoonlijke vaardigheden zijn echter zwak: anderen motiveren, samenwerking stimuleren en relaties opbouwen. En dat is juist wat werknemers van een leider verwachten en wat hun betrokkenheid bij de organisatie verhoogt. “Er is een kloof tussen wat medewerkers in het voortgezet onderwijs nodig hebben en wat schoolleiders tonen”, zegt Margareth de Wit, directeur en medeoprichter van CBE Group Amsterdam, gespecialiseerd in leiderschap en strategische HRM. Zij kwam tot die conclusie na een uitgebreide analyse van feedback die medewerkers gaven op hun leidinggevenden. CBE Group is een adviesbureau met vestigingen in twaalf landen, verspreid over de wereld. De Wit, een ervaren trainer en moderator, is oorspronkelijk opgeleid als onderwijskundige. De impact die onderwijs op de samenleving heeft, is haar altijd blijven intrigeren. Vooral de vraag hoe onderwijskundig leiderschap het verschil kan maken tussen een goede en een excellente organisatie vindt ze fascinerend. Integriteit en eerlijkheid zijn belangrijk Uit het onderzoek van De Wit blijkt dat medewerkers in het onderwijs het belangrijk vinden dat schoolleiders integer en eerlijk zijn. Ook interpersoonlijke vaardigheden vinden ze essentieel, maar daarop scoren Nederlandse schoolleiders matig. Hoe komt dat? De Wit: “Om een verklaring te vinden, moet je kijken naar de context. Het heeft te maken met een stijl van leiderschap. Misschien is er de afgelopen jaren, waarin we in een fase zaten van schaalvergroting, veel aandacht geweest voor kwaliteiten om de organisatie te managen. Dat is de instrumentele kant van leiderschap. En is er daardoor minder aandacht geweest voor het menselijke aspect: dat je het werk samen met de mensen in je organisatie moet doen. Je kunt als schoolleider wel zeggen: dit gaan we doen, maar je moet ook in staat zijn om je mensen mee te nemen in dat verhaal. Kun je je teams goed positioneren, ze de ruimte en mogelijkheden bieden om dat doel te bereiken? Het gaat erom je medewerkers te inspireren en motiveren tot goede prestaties. Daar hebben zij behoefte aan.” is goed in initiatief nemen en 35