Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 3

Inhoud BLENDED Pagina 34 Veranderpraktijk 2: De Nederlandse schoolleider VO is goed in initiatief nemen en problemen oplossen. Ook is hij eerlijk en integer, zo blijkt uit onderzoek van CBE group. Zijn interpersoonlijke vaardigheden zijn echter zwak. Pagina 3 Inhoud Pagina 5 Voorwoord Pagina 7 Leadership4you: Feedback omzetten in Verandering: Thought leader, Joe Folkman beschrijft een model bestaande uit drie elementen dat helpt met het accepteren van feedback en het omzetten van die feedback naar verandering. Pagina 43 Inside school: Wat is werkdruk? Door slimmer te werken voorkom je onnodig uitval. Pagina 49 Uit de wetenschap: 1. Wat weten we over professionele leergemeenschappen? 2. Het belang van motivatie 3. Het Nederlandse onderwijsstelsel geëvalueerd Pagina 18 Interview: Sugata Mitra: “Zelf georganiseerd leren”. Zijn kinderen in staat om geheel zelf te leren? Zonder tussenkomst van een school of docent? Uit het interview blijkt een genuanceerde kijk op hedendaags onderwijs en een optimistische toekomstvisie. Pagina 54 Nieuwe boeken: Overcoming the achievement gab trap; liberating mindsets to effect change van Anthony Muhammad. Pagina 20 Interview: Eric Sheninger: Zijn doel is om scholen te helpen in hun transformatie zodat zij beter in staat zijn om hun leerlingen beter te laten leren en hen daarmee optimaal voor te bereiden op de toekomst. Pagina 57 Opinie: Wat is het resultaat van de discussie over onderwijs in 2032? Pagina 59 Learning online: ‘How to’ onderwijsontwikkeling met Youtube, Pagina 29 Veranderpraktijk 1: Otto Scharmer: Theory U proposes that the quality of the results that we create in any kind of social system is a function of the quality of awareness, attention, or consciousness that the participants in the system operate from. 3 Pagina 64 Timeline: Start herregistratie programma's bij Academica, Pagina 66 Contact