Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 24

4 5 BLENDED vaardigheden, of 21ste-eeuwse vaardigheden, we zijn ondertussen al 15 jaar bezig in deze eeuw! Ik noem ze in mijn boek ‘de essential skills’, denk aan creatiefen probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, communicatie en globaal burgerschap. Daar hoort ook een ‘mindset’ bij, leerlingen moeten een ondernemende houding ontwikkelen en een positieve digitale voetafdruk creëren. Het gaat erom dat je kan toepassen wat je hebt geleerd, op divergente wijze. De vaardigheden zijn dus niet nieuw, maar waarom lukt het dan niet om deze op de juiste wijze te implementeren in onze curricula? We moeten het gesprek aangaan over wat we graag voor gedrag willen zien bij leerlingen. Als we ons blijven richten op ‘traditionele’ opbrengsten zoals het toetsen van feitenkennis zullen we nooit weten of we succesvol zijn geweest in de verandering van ons onderwijs. Er moeten barrières doorbroken worden, er moet een cultuur geschapen worden waarin leerlingen de kans krijgen om hun ontwikkeling te laten zien. Leerlingen FROM GOOD TO GREAT Eric Sheninger weten bijvoorbeeld hoe zij technologie moeten gebruiken, maar niet op strategisch niveau. Docenten moeten hen hierin kunnen voorzien van de juiste feedback en betere toetsing ontwikkelen om te kijken of hun interventies het gewenste effect hebben gehad. Er is een grote discrepantie tussen wat er gezegd wordt en het gedrag van leraren. Als ik door scholen loop zie ik nog weinig leerlingen die zich echt eigenaar en daarmee verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Leraren kunnen leerlingen uitdagen om vaardigheden toe te passen in informele omgevingen, bijvoorbeeld in een ‘Makerspace’. Daar moet je niet eindeloos over praten maar plannen, organiseren. Daarin kunnen ze werken aan projecten en (onderbewust) bezig zijn met de ontwikkeling van hun probleemoplossend vermogen, samenwerking en communicatie. We moeten dit soort praktijken zichtbaar en begrijpelijk maken voor elke leraar zodat zij zelf kunnen zien hoe leerlingen echt leren. Zelfs ouders willen vaak dat kinderen op dezelfde manier les krijgen als zij zelf, wij hebben de taak om hen te overtuigen dat het beter moet en kan. 24