Blended Februari 2016 nr. 1 - Page 23

3 BLENDED en toetsing. Zij zullen dan vanzelf gaan inzien welke toegevoegde waarde technologie hierin kan hebben. Denk aan het aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, het versterken van de actieve input van leerlingen, het verrijken van de leeromgeving, het vergroten van eigenaarschap en het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Met technologie kan je leerlingen in hun kracht zetten door hen te laten tonen wat ze allemaal wel niet kunnen. Maar blijf uitgaan van de doelen die we altijd al hadden! Waarom zouden we na dit interview uw boek nog lezen? ‘Uncommon learning’ gaat over de systematische implementatie van die bestaande, prachtige doch vaak afzonderlijke initiatieven. In scholen gaat het teveel over wat het beste werkt voor de volwassenen. Smoesjes houden de professionele ontwikkeling tegen. Leraren zijn professionals en moeten reflecteren, leren, afleren en opnieuw aanleren, elke dag! Het gaat om een bepaalde verantwoordelijkheid die we op ons moeten nemen. De meeste leraren houden de ontwikkelingen nauwelijks bij, terwijl leerlingen technologie niet meer weg kunnen denken. We moeten onze ogen hiervoor niet sluiten, wij moeten hen de kennis en vaardigheden aanleren om deze technologie effectief toe te passen. Als je dat echt erkent, dan zal je een manier vinden om daar invulling aan te geven. Dit boek kan je daarbij helpen. Wat zijn dan precies die ‘nieuwe’ vaardigheden waar iedereen over spreekt? Nieuwe vaardigheden? We blijven die dingen maar opnieuw verpakken! Het zijn in mijn ogen niet eens zo zeer nieuwe 23 FROM GOOD TO GREAT Eric Sheninger