BizzMag 2016 nr. 1 - Page 9

Leider van veranderen

Uit antwoorden op bovenstaande vragen is in te schatten dat een nieuwe koers goed moet worden voorbereid. Het vraagt inspanning om te veranderen.. U als ondernemer bent leider in verandering. Én u doet het echter niet alleen. Hoewel u de lijnen uitzet, u bent ook afhankelijk van uw medewerkers om de bestaande koers om te buigen naar de nieuwe. Veranderen tijdens de uitvoering heet dat. Er is moed nodig om het bestaande langzaam aan los te laten en te kiezen voor hetgeen nieuw en onbekend is. Dat geldt voor u én uw medewerkers. Ook zij dragen bij aan de verandering.

Overstag gaan

U hebt al uw voorbereidingen getroffen. Nieuwe interne processen zijn voorbereid. Nieuwe werkwijzen zijn getraind. Uw nieuwe producten kunnen worden geproduceerd. Uw nieuwe diensten kunnen worden aangeboden. Echter nooit zonder dat u uw marktinterventies hebt voorbereid.

Marktcommunicatie

Juist omdat u naar uw klanten heeft geluisterd, juist omdat u nieuwe kansen heeft gezien, heeft u uw diensten en producten aangepast. Nu u zover bent, wilt u dit aan uw klanten en leveranciers melden. U doet dit d.m.v. uw website, een passieve manier. Of u bericht via sociale media, een vaak ongerichte wijze van communiceren. Met een email-campagne communiceert u gericht de essentie van uw boodschap. En met een BizzMag kunt u uw nieuwe koers, producten en diensten goed onderbouwd en aantrekkelijk overbrengen.

BizzMag als hulpmiddel

Uit bovenstaande is te concluderen dat vernieuwen van koers, producten en diensten begint én eindigt in de markt.. Het voorbereiden, het produceren en het verspreiden van uw magazine dient als een communicatielijn gedurende uw interne veranderproces. BizzMag is een methode om hierin te ondersteunen. Het leidt bovendien tot een concreet product: uw eigen magazine!

BizzMag als indicator voor veranderen

De kwaliteit van het productieproces van het magazine is indicatief voor het veranderend vermogen van uw organisatie. Immers: een magazine is de resultante van samenwerken aan een samenhangend serviceconcept. Precies zo als uw nieuwe koers, aangeboden producten en diensten de resultante zijn van intern samenwerken en veranderen.

9