BizzMag 2016 nr. 1 - Page 8

Het is als met varen

De stip op de horizon wordt gekozen. De koers wordt bepaald. De optimale koers wordt uitgezet. U vaart af. Alle hens aan dek om de stormen en golven de baas te blijven. Om koerscorrecties uit te voeren. U komt aan op bestemming, het koersdoel. U levert wat u beloofde.

Voor uw bedrijf is een vergelijkbaar proces uit te zetten. Daarbij gelden vragen als: Welke stip op de horizon ziet u en met wie ziet u dit? Welke informatie heeft u nodig om koers te bepalen en uit te zetten? Wie beschikt over de informatie op grond waarvan u de koers kunt bepalen en uitzetten? Raadpleegt u zowel interne als externe stakeholders? Hoe verkrijgt u draagvlak voor de nieuwe koers?

Samenwerken aan nieuwe koers

Interne processen

Bij een nieuwe koers horen ook aangepaste interne processen.

• Moeten ook werkwijzen worden bijgesteld?

• Moeten ook bestaande bedrijfsprocessen worden bijgesteld of nieuwe worden ingevoerd?

• Is het personeel nog wel competent om van toegevoegde waarde te zijn voor het bereiken van organisatie doelen?

• Welke leerinterventies maakt hen competenter?

• Hoe is een optimaal professionaliseringsbeleid samen te stellen?

• Wie is verantwoordelijk te stellen voor het bereiken van de beoogde doelen?

• Hoe wordt samengewerkt? Ad hoc? In Duo's of trio's? Zijn er teams? Hoe worden die teams samengesteld? Wie bepaalt de tussentijdse doelen?

Deze en andere vragen zijn van belang om te onderzoeken of uw bedrijfsdoelen kunnen worden gerealiseerd, of dat aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

8