BizzMag 2016 nr. 1 - Page 10

Ons aanbod

Als midden- en kleinbedrijf promoot u zich door het uitbrengen van een elektronisch magazine.

U wilt uw nieuwe of geüpdate koers of service-concept delen met leveranciers en/of klanten. Die worden daartoe (opnieuw) gevonden en gebonden. De boodschap van de externe koers moet intern worden voorbereid en waargemaakt. BizzMag ondersteunt organisaties hierbij. Het aanbod is om het proces van magazine-productie te begeleiden op zodanige wijze, dat het bedrijf dit na de 2e uitgave volledig zelfstandig uitvoert. Alle intern organisatorische voorwaardelijkheden worden zo ingeicht, opdat de uitgifte van het magazine structureel wordt Het productie-proces van het magazine wordt vanuit veranderkundig perspectief geanalyseerd, op grond waarvan een organisatie breed advies wordt samengesteld ter nadere organisatieontwikkeling (facultatief). Dat betreft:

1 Optimalisering primaire processen (door inzet van de vakmensen zelf;

2 Optimaliseren van de bedrijfsvoering (PIOFACH), met nadruk op communicatie en bedrijfsprocessen vanuit een professionele vakmanschapsopvatting;

3 Samenwerk processen binnen en tussen teams;

4 Gebruik Slack, Skype e.a. t.b.v. het productieproces van het magazine.

Business development

by

'Magazining'

10