Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 6

Osman KARAN osman.karan@nebulabilisim.com.tr Aldatma (Deception) Teknolojisi ile Tehdit Tespiti Nasıl Yapılır? G eçtiğimiz günlerde Ponemon Enstitü, yaptığı bir araştırmaya göre siber tehditlerin kurumları 250.000 $ ila 5 milyon $ arasında zarara uğrattığını açıklamıştır. Bu rakamların içinde teknik destek maliyetleri, iş kaybından oluşan maddi kayıplar, üretim eksikliğinden doğan maliyetler, marka ve repü- tasyon iyileştirme harcamaları olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu rakamlar bize bilgi güvenliği alanında yapılacak yatırım rakamlarını da doğru orantılı olarak anlatmaktadır. Gartner, son raporuyla tüm dünyada bilgi güvenliği yatırımının 2017 yılı için 90 milyar $, 2020 yılında ise 120 milyar $ değerlerine çıkacağını öngörmektedir. En önemli istatistik ise yapılacak bu yatırımların büyük bir ora- nının siber güvenliğin değişmez üçlüsü olan önleme, tespit etme ve yanıtla- ma ((P)revention, (D)etection, (R)esponse) döngüsündeki güvenlik olaylarına tespit ve yanıtlama olacağını belirtmiştir. Burada meydana gelen ihtiyaç, gü- 6