Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 51

#röportaj Sayı: 36 [ Kasım 2017 ] var olan teknolojiyi değil üreticinin vizyonuna da yatırım yaptıklarını göz önünde bulundurmalarını öneririm. Sizce bir projenin başarıyla tamamlanmasında rol alan önemli unsurlar nelerdir? Başarılı bir proje yapmak istiyorsanız doğru insanlarla çalışmalısınız. Biz de bu felsefeyle projenin fikir aşamasından souçlandırılmasına kadar Nebula Bilişim ile çalışmayı tercih ettik. Müşteri tarafındaki ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi, ürünün yeteneklerinin doğru anlatılması ve karşılıklı güven ilişkisinin oluşturulabilmesi için teknik ve satış ekiplerinin katkı- sı yadsınamaz bir gerçektir. Nebula Bilişim’in bu konudaki yetkinliği ve güvenilirliği tüm IT sektöründe iyi bilinmektedir. Satış ekibinin üretici ile müşteri arasındaki doğru dengeyi yakalayabilmesi ve bu konuda gerek- tiğinde esnek davranabilmesi satınalma sürecimiz açısından çok önemli bir hale geldi. Teknik ekinin ise ürün üzerindeki bilgisi ve hakimiyeti, bu bilgi birikimini proje boyunca mimari tasarımından başlayarak bakım ve desteğinin verilmesine kadar ortaya koyabilmesi doğrudan proje katkı sağlamıştır. Ayrıca daha önce bahsettiğim merkezi istihbarat ihtiyacını, Nebula ürünle kendi istihbarat servisini entegre ederek işimizi daha da kolaylaştırmış oldu. İstihbarat servisi internet üzerindeki anlık birçok is- tihbarati bilgiyi yerelde kullanabilmemize olanak sağlayan katma değerli bir servis haline dönüştüğünü söyleyebilirim. IT projelerinde başarıya ulaşmak için amatör ruhla çalışan profesyonel insanlara ihtiyacınız vardır. Nebula Bilişim’de bunu fazlasıyla bulduğumu- za inanıyorum. 51