Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 47

#röportaj Sayı: 36 [ Kasım 2017 ] En yeni teknolojilerle beslenen altyapısını ve etkin operasyonel gücü- nü çözüm odaklı yaklaşımı ile birleştiren Güneş Sigorta, müşteri odaklı hizmet anlayışla hareket etmektedir. Kurulduğu günden bu yana sektör- deki öncü uygulamalara imza atmakla beraber, tüm ihtiyaçlara cevap ve- recek sigorta çözümleri ve yeniliklere uyum sağlamaktaki hızı ile sektör standartlarının ve toplumumuzdaki sigorta bilincinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Güneş Sigorta bir Vakıfbank iştiraki olmanın yanısıra güçlü finansal ya- pısıyla müşterilerinin güvende hissetmesini sağlamakta, etkin ve hızlı ha- sar yönetimiyle de müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında bulunmaktadır. Peki SIEM teknolojisini kullanmaya nasıl karar verdiniz? Aslında her projede olduğu gibi her şey bir ihtiyaç üzerine başladı. İh- tiyacı daha iyi anlayabilmek için biraz geçmişe bakmak gerekiyor. Sigor- tacılık sektörü son 10 yıldır yoğun teknolojik dönüşümün yaşandığı bir dönem geçirmekteydi. Artan sigortalı talepleri ve sigortacılık ihtiyaçları, eski teknolojilerle karşılanamamaktaydı. Bu ihtiyaca sigortacılık sektörü, teknolojik yatırım ve dönüşüm projeleriyle cevap verdi. Altyapılarda yüksek teknoloji kullanımı ihtiyacı, entegre ve son derece karmaşık sistemlere gereksinim duymaktadır. Bu durumun doğal sonucu güvenlik açısından zafiyet etki alanının genişlemesi ve riskin seviyesinin artmasıdır. Oysa güvenlik karmaşıklığı sevmez. Bu karmaşıklığı daha yö- netilebilir kılmak ve riski fırsata çevirmek için teknolojik araçların kullanı- mı ihtiyacı duyuldu. SIEM teknolojilerini kullanmaya böylece karar verdik. Gerçekleştirdiğiniz SIEM projesinden beklentilerinizi öğrene- bilir miyiz?  Projeye başlamadan önce SIEM projelerinin maliyetli, uzun soluklu ça- 47