Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 35

Sayı: 36 [ Kasım 2017 ] 3. Kurumsal Verilerinizi Koruyun Kullanıcılar arasındaki dosya paylaşımı ve e-posta mesajları da mobil cihaz güvenliğinin bir parçasıdır. Bu veriyi korumak için şunları yapın: E-posta, dosya paylaşımı ve diğer bilgi paylaşımlarının korumalı alanlarda ve güvenli uygulamalarda yapılmasını sağlayın Tedarik yönetimi, müşteri destek, finans, satış, pazarlama vve ürün geliştir- me gibi önemli uygulamaları mutlaka koruma altına alın Box, Dropbox ve Google gibi platformlar üzerinden paylaşılacak veriler için şifrelemeyi etkinleştirin Sophos Mobile Control gibi kapsamlı mobil güvenlik çözümlerini devre- ye alın 35