Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 34

Emre AKTAŞ Emre.Aktas@sophos.com mi ve containerization (sandıklama) gibi mobil güvenliğe dair tüm çözümleri bir arada sunan Sophos Mobile Control, verimlilik, gizlilik, güvenlik ve uyumun sağlanmasında ideal bir yaklaşım ortaya koyuyor. Sonuç olarak, kurumsal mobil güvenliğin sağlanması için kurumların şu maddeleri göz önüne alması şart: 1. Kullanıcıların ve Cihazların Güvenliğini Sağlayın Yeni nesil mobil cihazları hayatın bir uzantısı olarak görüyor. Buna bağlı ola- rak da özellikle iş yerinde kendi cihazlarını kullanma beklentisi içinde. Diğer yandan bu kişisel ve kurumsal kullanım arasındaki ayrımın giderek kaybolma- sına yol açan bir durum. Bu ayrımı netleştirmek ve organizasyona yönelik teh- dit riskini azaltmak için şunları mutlaka yapmalısınız: İyi bir şifre politikası belirleyin Cihazların kaybolma riskine karşı uzaktan silme özelliğini devreye alın Kullanıcılarınızın gerektiğinde şifrelerini kendi kendilerine sıfırlaya- bilmelerini sağlayarak bilgi teknolojileri biriminiz üzerindeki yükü azal- tın Özellikle Android cihazlarda zararlı yazılım korumasının yüklü ve aktif ol- duğundan emin olun 2. Kurumsal Ağınızı Koruma Altına Alın Sadece cihazlarınızı değil, bağlantılarınızı ve bağlantılar arasında gidip ge- len veriyi korumak da mobil güvenliğin önemli bir parçasıdır. Bunun için: Güvenli Wi-Fi erişimi için kurallar belirleyin ve bunları zorunlu hale getirin Ağınızda hangi cihaz ve kullanıcıların hangi bilgilere erişebileceğini plan- layın ve yetkilendirin İstenmeyen veya tanınmayan uygulamaların ağınıza erişimini engelleyin Kurumsal tarayıcı çözümleriyle sık kullanılan uygulama ve web servislerini güvenceye alın 34