Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 32

Emre AKTAŞ Emre.Aktas@sophos.com Şirket Güvenliğini Sağlamak Adına Korunması Gereken Yeni Cephe: Mobil Cihazlar 32