Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 31

Sayı: 36 [ Kasım 2017 ] ORTALAMA BİR KURUMDA 40’IN ÜZERİNDE GÜVENLİK ÜRETİCİSİ VAR. BUNLAR BİRBİRLERİYLE KONUŞMAZLARSA GÜVENLİĞİ OTOMATİK BİR ŞEKİLDE SAĞLAMANIZ ÇOK ZOR OLUR. ganların sürekli farklılaşan yöntemlerle pazarı zorlamalarından dolayı bankacı- lık sektöründe de bir değişim gözlemliyoruz. Kamu kuruluşlarında da önemli bir değişim söz konusu. En önemli saldırı alanları devlet kurumları. Son dere- ce sofistike ataklar gelirken onlara karşı eski teknolojilerle korunma sağlamak mümkün değil. Bu sebeple çok yoğun bir şekilde güvenlik altyapılarını yenili- yorlar” diyor. Siber güvenlik alanında kişi ve kurumların elini zora sokan en önemli et- menlerden biri maliyetler. Konuyla ilgili olarak Aydın, “Palo Alto Networks ola- rak piyasada kendimizi ifade ederken altını çizdiğimiz konulardan biri, yüksek güvenlik hizmetini maliyetleri aşağıya çekerek veriyor olmamız. Bu anlamda bilinç seviyesi yüksek olduğu için ilgi de bir hayli yüksek” diyor ve ekliyor, “Biz işin network, uç nokta ve bulut güvenliğinde faaliyet gösteriyoruz. Güvenlik çok geniş bir kavram ve çok fazla parametresi var. Ortalama bir kurumda 40’ın üzerinde güvenlik üreticisi var. Bunlar birbirleriyle konuşmazlarsa güvenliği otomatik bir şekilde sağlamanız çok zor olur. Bu sebeple aynı kurum içerisinde farklı firmaların ürünlerinin birbiriyle Güvenlik Platformumuza entegre olarak iletişimde olmasını sağlayan Application Framework adlı bir konsepti duyur- duk ve şu anda onlarca firma bu konseptin üzerine ürün geliştiriyor. Önümüz- deki dönemde güvenlikteki mevcut durum düzelmeyecek ve daha kötüye gidecek, daha sofistike saldırılar gelecek. Bunları engellemek için de yeni ve iyi düşünülmüş güvenlik çözümlerine ihtiyaç var. Application Framework bu anlamda yeni fikirlerin hızlıca bir şekilde yayılmasını sağlayacak. Üstelik çalışan- lar, kullandıkça öde modeli sayesinde fayda gördükçe bu teknolojiyi yönetici- lerine daha kolay anlatabilecekler”. 31