Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 30

Ercan AYDIN Palo Alto Networks Böylece, küresel bir satış altyapısı kurmadan fikrinizi çok hızlı bir şekilde pazara sunabiliyorsunuz”. Türkiye’de siber güvenlik pazarı hızla büyüyor Türkiye’de siber güvenlik alanında pazar hızla büyüyor. IDC’nin (Interna- tional Data Corporation) 2016 verilerine göre ülkemizde siber güven- lik alanında pazarın toplam büyüklüğü 209 milyon dolar. Aydın, “Türkiye çok hızlı büyüyen ve dinamik bir pazar. Bu alanda bilinç seviyesi gayet olumlu” diyor ve ekliyor, “Bu konuda farklı fikirler de hayata geçtikçe pazarın daha da büyüyeceğini düşünüyoruz”. Siber güvenlik noktasında yüzümüzü yurt dışına döndüğümüzde fark- lı trendler gözlemlemek mümkün. Çok hızlı bir dönüşümün gerçekleştiği ABD’de en çok bulut güvenliği konuşuluyor. Aydın: “Bulutu düşündüğünüzde en önemli soru işareti güvenlik. ABD’de pek çok kurumun Palo Alto Networks’ü tercih etmesinin sebebi, yüksek güvenlikli bulut çözümlerimiz. Kullanıcılar bu- lutta da kendi yapılarındaki güvenliği bulabiliyor. Bu çok önemli”. ABD’de uç nokta güvenliği de bir diğer sıcak konu. Klasik anti virüs ürünle- rinin artık ihtiyaçları karşılayamadığı bir dönemdeyiz. Zira saldırganlar, elde et- tikleri cironun önemli bir kısmını teknolojilerini geliştirmekte ve farklılaştırmak- ta kullanıyorlar. Bu noktada anti virüs vb. yazılımlar yeterli olamadığı için kişi ve kurumlar, “yeni nesil” diye tabir edilen uç nokta çözümlerine yöneliyor. Konuyla ilgili olarak Aydın, “Ayrıca otomatize olmuş ve kendi içinde korele güvenlik sis- temleri de çokça tercih ediliyor. Palo Alto Networks bu anlamda önemli öncü firmalardan bir tanesi...” diyor. Kamuda siber güvenlik alanında bir değişim yaşanıyor Türkiye özelinde baktığımızda, siber güvenlik alanında gayet başarılı örnek- ler görmek mümkün. Bankacılık sistemlerinin başarısını vurgulayan Aydın, “Uz- man kadroları ve altyapılarıyla ülkemizdeki bankalar, siber güvenlik alanında çok başarılı işler çıkarıyor. Bankalar, kullandıkları pek çok teknoloji eski olma- sına rağmen güvenlik seviyesini hep yüksek noktalarda tutuyor. Ancak saldır- 30