Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 29

Sayı: 36 [ Kasım 2017 ] Y eni nesil ağ güvenliği şirketi Palo Alto Networks’ün Gelişen Pazarlar Böl- ge Müdürü Ercan Aydın, ülkemizde siber güvenliğe yaklaşımı şöyle tarif ediyor: “Türkiye’de çok ciddi bir güvenlik bilinci oluştu. Bu konuda pek çok araştırma yapıyoruz. Orta ölçekli firmalar özelinde yaptığımız bir analizde, firmaların IT cirolarının %26’sını güvenliğe harcadığını gördük. Bu değer göste- riyor ki çok ciddi bir bilinçlenme var. Güvenlikteki tehditler sürekli artış göster- diği için bu noktada ülkemizdeki yatırım bilinci bir hayli olumlu». Türkiye’deki saldırı eko sistemine bakıldığında, Palo Alto Networks’ün son 3 ay analizine göre ülkemize 5000 adet odaklı malware saldırısının gerçekleştiği görülüyor. Bu saldırılardan 2000 tanesi, kişi ve kurumların sistemlerine sızarak uzaktan kontrol altına alan Admin Rat adlı trojan olarak göze çarpıyor. Sektörlerinde uzun yıllardır hizmet veren firmalara nazaran startup’lar, siber güvenlik noktasında daha büyük risk taşıyor. İlk yatırım maliyetlerini mümkün olduğunca düşük, operasyonel maliyetlerini ise makul bir seviyede tutmaya çalışan startup’lar, siber güvenlik alanında kendilerine uygun şartlar sunan yeni nesil çözümlere ihtiyaç duyuyor. Palo Alto Networks, iş dünyasına sunduğu kullandıkça öde modeliyle, özellikle startup’lar özelinde yoğun talep görüyor. Startup’lar parlak fikirlerini pazara hızla sunabiliyor Startup’lara fikirlerini pazar ile hızla buluşturma noktasında da destek ve- ren Palo Alto Networks, kendi portföyünü müşterileriyle paylaşıyor. Ercan Ay- dın, Güvenlik Platformunu şöyle açıklıyor: “Türkiye’de çok parlak fikirlerle gel V7F'GW( "f"'V&;fVƖ6L;fVW&FRGWW&G\IVW:vW&IFPVWGv&VVGBVFR'VWB|;fVƜIFRF