Beyaz Şapka Beyazsapka Kasım 2017 - Page 19

Sayı: 36 [ Kasım 2017 ] Doğru çözümlerle kontrolü geri elinize alabilirsiniz Geldik en başa. Aslında iç tehditlere karşı kurumların savunma mekanizma- sını oluşturmasındaki en kritik noktalardan bir tanesi iç tehditlere karşı doğru çözüm veya çözümleri konumlandırmak. Çoğu firmanın iç tehditlere karşı olan zafiyeti aslında hangi adımların atılma- sı gerektiğinden emin olamamaları. Veri sızıntılarını takip etmek ve engellemek adına özellikle günümüzde en popüler konu olan KVKK açısından bakarsak ve- riyi sınıflandırıp doğru konumlandıracak çözümler, veri sızıntısını engellemek adına DLP çözümleri, SIEM ve core veriyi şifreleyebilen encryption çözümleri iç tehditlere karşı konumlandırılabilecek çözümler olarak öne çıkıyor. Fakat özel- likle kullanıcıları monitör etme noktasında ve kullanıcı aktivitelerini anlamlan- dırabilme analiz edebilme yetisi kazanmak adına Komtera Teknoloji olarak distribütörü olduğumuz ObserveIT gibi iç tehdit zekası çözümleri iç tehditle- re karşı konumlandırılabilecek çözümlerin en başında geliyor. Loglar arasında kaybolmadan kullanıcı aktivitelerini ve oturumlarını görsel olarak kayıt altına alan bu çözüm ile firmanız için aslında en büyük riski oluştu- ran İç Tehditler’e karşı savunma mekanizmanızı en doğru noktadan başlayarak oluşturmaya başlayabilirsiniz. Daha önce Beyaz Şapka etkinliklerinde de anlattığımız ve oldukça ilgi gören ObserveIT çözümüyle ilgili daha detaylı teknik bilgileri danışmak için bana ser- can.koc@komtera.com adresinden ulaşabilirsiniz. Saygılarımla. Sercan Koç Komtera Teknoloji – Snr. Information Security Consultant 19