Beyaz Şapka Agustos 2018 - Page 5

#editörden Sayı: 38 [ Ağustos 2018 ] Değerli abonemiz, Türkiye’nin ilk bilgi güvenliği dergisi Beyaz Şapka’nın Ağustos 2018 sayısına hoş geldiniz. On iki yıldan uzun bir süredir Beyaz Şapka ve on üç yıldan uzun süredir Nebula olarak bilgi güvenliği konusunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yü- rüttüğümüz tüm faaliyetler, etkinlikler, yayınlanan ve ücretsiz dağıtılan kırkın üzerin- de dergi sayısı ve yüzlerce yazarın makalesi bilgi güvenliği konusuna önemli katkılar sağladı. Ancak bir gerçek var ki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tüm sektörel faaliyetlerden, 5651 sayılı kanundan, SOME tebliğinden veya ISO 27001 stan- dardından çok daha büyük bir etki yarattı. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bağlı yönetmelikleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun rehber dokümanları ve kararları bilgi güvenliği dünyasında dep- rem yarattı. Depremin temel nedeni, bizce hafif olan ve ileride ağırlaştırılacak olan para cezaları ile kanun içerisinde Türk Ceza Kanunu’na yapılan atıfla hapis cezası ön- görmesi. Her zaman olduğu gibi bu kanun da ürün satışı yarışını başlattı. Ancak unutulma- ması gereken en önemli konu bilgi güvenliğinin ürün satın alarak sağlanamayacağı- dır. Bilgi güvenliği risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Hiçbir kurumun sınırsız kaynağı bulunmadığı gerçeğini unutmadan, en düşük maliyetle en büyük riskleri kapatmaya odaklanılması gerekir. Nebula olarak bu çerçevede Kişisel Verilerin Korunması Çalıştayları düzenleyerek müşterilerimizin doğru bilgiye sahip olmasını sağlıyoruz. Çalıştaylarımıza katılmak veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı hizmetlerimizden faydalanmak için lütfen bizimle temasa geçin. Güvenli Günler! Nebula Ekibi beyazsapka.org nebulabilisim.com.tr facebook.com/nebulabilisim twitter.com/nebulabilisim 5