Beyaz Şapka Agustos 2018 - Page 27

Sayı: 38 [ Ağustos 2018 ] Gelecek, geliyor, geldi derken, onca çalıştay ve farkındalık etkinliklerinden son- ra KVKK özel sektör ve kamunun bütçe planlamasının tam orta yerinde kendi- ne yer buldu ve bir daha da kalkmayacak şekilde oturdu. Evet artık tüm iş yapış tarzımızda tüm süreçlerimizde kendisinden icazet almadan ilerlememiz pek mümkün görünmüyor. Gelsin şimdi politikalar, tedbirler, koca bir uyum mara- tonu. Tabi bu konuda en önemli görev IT, Hukuk ve Uyum departmanlarında.