Beyaz Şapka Agustos 2018 - Page 17

Sayı: 38 [ Ağustos 2018 ] Kurum/kuruluşunuzda Veri Kaybını yaşamadan önlem alarak verilerinizin güven- de kalması doğru sınıflandırma ve etiketlemeye sahip, başka sınıflandırma tek- nolojileriyle entegre olabilen, koruma kuralları çok geniş kapsamda olan ve stabil çalışan DLP ürünüyle sağlanabilir. DLP ürününüz şifreleme gibi KVKK kapsamında yüksek önem arz eden teknolojilerle entegre olabilmelidir. İki farklı teknolojiyi tek ekrandan yönetmek size az insan gücü ile kolay olay izleme, yönetim ve önleme imkanı sağlamaktadır. Unutulmaması gereken bir husus daha vardır. DLP projesi bir süreçtir. Kur bırak mantığı ile yeterli fayda elde edilemez. İşi bilen, geçerli serti- fikasyona ve proje tecrübesine sahip kişilerin olduğu firmalardan DLP ürününüzü temin etmeye dikkat ediniz. Komtera Teknoloji olarak dağıtıcılığını yaptığımız Gartner Magic Quadrant’ta üst üste 7. Kez liderler konumda olan McAfee 5ɭŻŸ1@ٔѥ񹱕ɤ)-Y-,չԁͅŹɕ}ѕ񵱕ɥյű)Źٗ ɽх居Żā}ȁ酵ո}Դ)ԁͅ屄ѵѕɥ(