Beyaz Şapka Agustos 2018 - Page 16

Osman CANTÜRK osman.canturk@komtera.com.tr Veri Güvenliği kapsamını oluşturmak için Entegrasyon çok önemli bir husustur. DLP ürününün Şifreleme ürünü ile entegrasyonuyla Bütünlük elde edilebilir. İste- nilen lokasyonda yer alan dosyayı istenilen kişinin okuyabilmesi, değiştirebilmesi gibi hareketler DLP & Şifreleme entegrasyonu ile mümkündür. Belirtilen lokas- yondaki verilerin Veri Kaybına sebep olacak herhangi bir hareketinde şifrelene- rek yabancı ellere geçişinin önüne geçilebilir. Ayrıca harici bellek ile sızdırılmaya çalışılan hassas verinin şifrelenerek erişilemez hale getirilmesi de sağlanmaktadır. Şifreleme ile Harici Bellek şifreleyebilmenin yanında, Diski Tamamen Şifreleme, İstediğimiz Veriyi şifreleme, Bulut ortamındaki uygulamalara dosya atarken şifrele- me işlemleri de yapılabilmelidir. 16