Beyaz Şapka Agustos 2018 - Page 15

Sayı: 38 [ Ağustos 2018 ] olası tüm yollar düşünülmeli ve bu yollar kapatılmalıdır. DLP ile başlıca veri kaybından korunma yolları; Uygulama Dosya Erişimi, Kopyala-Yapış- tır Yapmak, Bulut Ortamına Paylaşım, e-Posta Gönderme, Ağ Erişimi, Ağ Paylaşımı, Yazıcıdan Çıktı Alma, Taşınabilir Bellek, Ekran Alıntısı ve Web Korumasıdır. Veri Kaybının önüne geçebilmek için yapılması gereken başlıca hareket Veri Sınıflandırmasıdır (Classification). Veri Sınıflandırması için hassas düşündü- ğümüz kelime, kelimeler sözlüğü, doya tipi, uzantısı, dosya oluşturulurken kullanılan uygulama, dosyanın bulunduğu konum gibi bilgiler kullanılabilme- lidir. Sınıflandırılmış ve artık hassas olarak etiketlenmiş (Tagging) veriye Veri Kaybını Önleme Kuralları uygulanarak yabancı ellere geçişinin önüne geçile- bilir. Veri Sınıflandırma DLP prosesinin ilk ve çok önemli adımı olmasına karşın büyük kurum ve kuruluşlar çok sayıda farklı tipte dosyaya sahip olduklarından Veri Sınıflandırmasında zorluk yaşayabilmektedirler. Hatta bu bazen Veri Kay- bını Önleme ürünlerinin kullanılma isteğinin bile önüne geçerek projenin askıda kalmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten, DLP ürünü sahip olduğu yüksek performanslı lokal ya da e-posta ambarında tutulan verileri etiketleye- rek bu handikabın önüne geçebilmelidir. Verileri etiketlemenin yanı sıra belir- tilen sınıflandırmaya uyan dokümanları şifreleyebilmeli, istenilen klasöre taşı- yabilmeli ve istenilen sınıfa ait etmek için etiketleyebilmelidir. Bu zorlu Siber Dünya ortamında maksimum fayda elde etmek için DLP ürünü sınıflandırma üzerine çalışan başka ürünlerle de entegrasyon sağlanabilmelidir. 15