Beyaz Şapka Agustos 2018 - Page 13

Sayı: 38 [ Ağustos 2018 ] A ynı durum kurum/kuruluş ortamlarında da geçerlidir. Dahası bu or- tamlarda kişisel veri ile hassas kişisel veriler bulunmaktadır. İsim, Banka Detayları, Adres gibi bilgiler Kişisel Veri olarak düşünülürken, T.C. Kimlik Numarası, Sağlık Bilgileri, Din ve Üyelik gibi bilgiler Hassas Kişisel Verileri oluş- turmaktadır. Kurum/Kuruluşların finans ve muhasebe bilgileri, çalışanlarının lis- tesi, proje bilgileri, fiyat teklifi, ihale bilgileri, ar-ge kısmında geliştirilecek ürün bilgileri gibi üst düzey verilerin başka ellere geçmesinin önüne geçilmesi şirke- tin ayakta kalıp zorlu ve kaygan iş dünyasında devam edebilmesi için kaçınıl- maz gereksinimdir. Veri kayb ā͕ѥȁā}хŹɄų)хɅɄŭхȸ)eЁŹAHɅոմձ}Ÿٕ́ͅɥɥ)մձ|ŹűŻŸٹͤ-}͕Yɥɤ-յ-)չԀ-Y-,Ʌܸи؁хɥŵɳ}ɵ}ѥȸ|)ͅāٔŷāոYɤٕ}M}āѕѕȸ(