Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 59

#röportaj Sayı: 35 [ Ağustos 2017 ] Güvenlik uzmanlığı ve ekiplerin yetkin- Önümüzdeki dönemde liği hakkında ne düşünüyorsunuz? güvenlik operasyon merkezi Ülkemizde siber güvenlik alanında son yıl- ekiplerinin etkinliğini artırmak larda yaşanan olayların da etkisiyle giderek ar- için bütçe planlamalarında tan oranda bir farkındalık oluştu. Bu farkında- güvenlik izleme ve tehdit tespit lığın oluşmasıyla birlikte hem kurumlar daha fazla uzman kaynağına ihtiyaç duydu, hem de çözümlerine daha fazla kaynak güvenlik uzmanı yetiştirmeye yönelik eğitim ayrılacağını düşünüyorum. programlarının ve bu alanda çalışmak isteyen yeni mezunların sayılarında bir artış oldu. Fakat yapılan araştırmaların da gösterdiği üzere, piyasada halen yetkin siber güvenlik uz- manı eksikliği olduğuna inanıyorum. Siber güvenlik uzmanlarının iş değiştirme oran- larının diğer BT uzmanlarına göre yüksek olması sebebiyle şirketler uzun vadeli bir iş gücü planlaması yapmakta zorlanıyor. Bu zorlukları gözönüne aldığımızda biz yöne- ticilerin, ekiplerimizde birlikte çalıştığımız arkadaşların iş takibinden daha çok onlara koçluk yapma ve becerilerini geliştirmeye odaklanması gerektiği kanaatindeyim. Sizce önümüzdeki yıllarda bilgi güvenliği dünyasının gündeminde hangi konular olacak? Günümüzde yapılan bilgi güvenliği harcamalarının çoğunluğu, güvenlik tehdit- lerinin engellenmesine odaklanmış durumda. Ne kadar üst seviyede güvenlik ön- lemi alınırsa alınsın hedef odaklı gelişmi saldırıların engellenemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde güvenlik operasyon merkezi ekiplerinin etkinliğini artırmak için bütçe planlamalarında güvenlik izleme ve tehdit tespit çö- zümlerine daha fazla kaynak ayrılacağını düşünüyorum. Tespit edilen güvenlik vaka- larına zamanında ve etkin bir şekilde yanıt verilebilmesine yönelik organizasyonel, süreç ve teknoloji odaklı projelere daha fazla yer verileceği kanaatindeyim. Ayrıca şirketlerin herhangi bir tehditle karşı karşıya olup olmadıklarını daha iyi anlamaları için güvenlik teknolojilerini ve süreçlerini, dış kaynaklı tehdit istihbaratıyla artırmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Son olarak KVK kanunu ile birlikte daha da önemli hale gelen işlenen, iletilen ve saklanan hassas bilgilerin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konular gündemimizi daha çok meşgul etmeye devam edeceği görüşündeyim. 59