Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 55

Sayı: 35 [ Ağustos 2017 ] Uygulamalar kurum içinde veya bulutta her nerede olursa olsun, tutarlı güvenlik hiz- metleri sunar. Azure bulut ortamlarına hızlı ve basit ku- rulum için Azure Güvenlik Merkezi entegras- yonu. “F5’in uygulama odaklılığı, L7 koruma uzmanlığı, bot algılama ve davranış analizi özellikleri ile geniş bir tehdit yelpazesini kapsayan güç ve esneklik elde edersiniz.” 55