Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 54

Engin Şeref F5support@prolink.com.tr F5 WAF çözümünün size sağlayacakları; Gelişmiş bot algılama, brute-force saldırı koruması ve L7 DoS koruması. Görünürlük ve raporlama ile yöneticilerin WAF’nin performansını yönet- mesini, iyileştirmesini ve yeni veya devam eden saldırılara hızla cevap ver- mesini sağlar. Dinamik öğrenme ve davranış analizi. HTTP ve WebSocket trafiğinde görünürlük (normal trafiğin içerisine sak- lanmış olan tehlikeli paketlerin yakalanmasına yardımcı olur.) Hazır şablon konfigürasyonlar ile FFIEC, HIPAA ve PCI-DSS gibi regülas- yonlara hızla uyum sağlanmasına yardımcı olur. Sanal yama için üçüncü parti dinamik uygulama güvenliği testi (DAST) araçları ile entegrasyon. Coğrafi konumlandırma ve IP istihbarat özellikleri ile bilinen kötü amaçlı yazılımları ve bölgeleri tanımlar, engeller veya sınırlar. iRules ile kullanıcı tanımlı, programlanabilir, istek, yanıt ve olay yönetimi. Protokol kontrolü ve filtrelemesi. Şüpheli istekleri ve gözetimsiz internet tarayıcılarını tanımlamak, sınır- lamak veya engellemek için proaktif bot ve istemci tarafında bütünlüklü savunma yapar. 54