Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 45

Sayı: 35 [ Ağustos 2017 ] Sistem üzerinde tanımlanmış zamanlanmış görevler yer almaktadır; Sensor Apps Ürünün üzerinde yer alan sensor’ler sayesinde kurum içerisinde yer alan envanterler üzerinde aksiyon alınması sağlanabilir. Bu işi sensor’ler yapacağı için hem olay kayıtlarının toplanması hem de aksiyon alınması durumu ortaya çıkacağından dolayı sensor’e ait özelliklerin iyi tanımlanması gerekir. Sizin belirleyecek olduğunuz kriterler çerçevesinde görevler de tanımla- nabilmektedir. Bu aşamada “Forensics and Response App” özelliğinden bah- sedelim. 45