Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 44

Çağatay Kaçar cagatay.kacar@nebulabilisim.com.tr AlienApps üzerinde aksiyon alınması sağlanabilecek ürünlerin listesine bu- radan ulaşabilirsiniz. AlienApps demo bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. AlienApps partneri olduğu diğer güvenlik ürünlerine entegrasyonu aşama- sında sertifika, API key gibi bilgilere ihtiyaç duyar. Sertifika isteğe bağlı olmakla birlikte API key zorunludur. (İlgili envanterin hangi sensor üzerinde aktif rol ala- cağı bilgisi unutulmamalıdır.) USM Anywhere üzerinde AlienApps’a entegrasyonu sağlanacak olan des- teklenen ürünler için ön tanımlı olarak aksiyon alınması sağlanacak bilgiler yer almaktadır. Örneğin Palo Alto güvenlik duvarı için aşağıdaki ekran görüntüsü kontrol edebilir. AlienApps için örnek olarak use case; 44