Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 43

Sayı: 35 [ Ağustos 2017 ] Verilerin merkezi bir alanda toplanması; USM Anywhere ile kurum içi ve bulut altyapı/servislerinizden toplanan veri- leriniz ile tehdit bilgileri ve olay yönetimizi merkezi bir sistemde tutar. Tehdit unsurlarını görselleştirilmesi; “AlienVault Tehdit İstihbarat” bilgilerinden yararlanarak verilerinizi zenginleş- tirir ve analiz eder. Bunu yaparken Tehdit İstihbarat bilgilerinin yanında ürün üzerinde yer alan dashboardlar ile sizin anomalinin tespit edilmesinde görsel- lik sağlar. Orkestrasyon ve Otomasyon; Tespit edilen tehditlerin otomatik olarak tanımlanan ya da sizin tanımlaya- cak olduğunuz bilgiler dahilinde aksiyon alınmasını sağlar. (Orchestratation: Belirli unsurları bir araya getirerek uyum içerisinde farklı envanterlerin/görevlerin birlikte çalışmasını sağlamak) Tehditlere karşı hızlı cevap verme; USM Anywhere üzerinde tanımlanacak olan diğer güvenlik ürünleri üzerin- de aksiyon aldırma özelliği ile tehditlerin engellenmesi sağlanabilir. Örneğin, Palo Alto güvenlik duvarı üzerinde ilgili IP adresinin bloklanması gibi. 43