Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 40

Serhat Adalı serhat.adali@inforte.com.tr belirlemek için gecikme, ya- nıt vermeme, arıza ve trafik analizi gibi temel hizmet iş- lemlerinin kapsamlı analizi- ni sağlar. Özelleşmiş hizmet monitörleri, tüm işlemlerin sorgulama/yanıt hacimlerine, bunların gecikmelerine ve incelenmekte olan belirli uy- gulama sunucularıyla ilişkili hataların yanı sıra etkilenen kullanıcı topluluğuna bütün- sel bir bakış açısı sağlar. Servis Analizleri: Belirli sorunları (ör. Sunucular veya doğru ad çözüm- lemeleri gibi) belirlemenize yardımcı olması için uygulama hizmetlerine nok- tadan-noktaya işlem analizleri yoluyla oturum düzeyinde analiz, merdiven di- yagramları sunar. Paket analizleri: Derinlemesine, protokol düzeyinde analizler ve adli delil toplamayı sağlar. Dahili Raporlama Modülü: Günlük, haftalık ve aylık olarak planlanabilen operasyonel raporlar sağlar. NETSCOUT SWITCH ve TAP’leri Trafik hacimleri arttıkça, artan sorunlara yanıt verme hız ve hazırlığımız da artmak durumunda. NETSCOUT Packet Flow Switch’leri (PFS) ve TAP ailesi, uy- gulama performansını görüntüleme, Unified Communication (UC) veya gü- venlik için, birden fazla BT grubunun ağ genelinde trafik akışlarını toplamasını, çoğullamasını, kopyalamasını ve yönetmesini sağlar. Trafik yönetimi ve güven- lik etkinleştirme yetenekleri, devre üzerinde (inline) güvenlik ve tehdit algıla- ma sistemlerinin sorunsuz/risksiz olarak konumlanmasını sağlar. 40